Systemy Monitoringu CCTV IP

 
 

Wykonanie odpowiedniego systemu monitoringu wizyjnego wymaga wzięcia pod uwagę charakteru miejsca, w którym ma zostać zamontowany. Dlatego zanim powstanie ostateczna wersja projektu budowy instalacji telekomunikacyjnej, niezbędne jest odbycie szeregu konsultacji z Klientem. Firma ELEMIS DELTA przykłada bardzo dużą wagę do tego, aby zapoznać się dokładnie ze specyfiką wybranej przez niego działalności oraz jego potrzebami. Dzięki dokładnemu ich omówieniu oraz przeprowadzeniu wizji lokalnej łatwiej jest zdiagnozować potencjalne zagrożenia dotyczące danego obiektu czy obszaru, a także zaplanować jak skutecznie można je kontrolować. Aby monitoring był efektywny istotne jest uwzględnienie właściwej ilości, rodzaju i jakości urządzeń, które mogą wejść w skład systemu. Następny etap to dokonanie jego wyceny oraz przedstawienie Klientowi konkretnej propozycji. Jeśli zostanie zaakceptowana firma przechodzi do instalacji monitoringu, która przebiega z zachowaniem procedur gwarantujących całkowite bezpieczeństwo użytkowania każdego z jego elementów. Ponadto obejmuje je gwarancją i zajmuje się konserwacją systemu. Tak ogólnie można opisać usługę polegającą na wykonaniu systemu dającego możliwość obserwowania i rejestrowania tego, co dzieje się na określonym terenie. Jednak o tym czy monitoring CCTV rzeczywiście spełnia swoje zadanie decydują szczegóły. W przypadku oferty firmy ELEMIS DELTA wszystkie one są precyzyjnie dopracowane.

Na wstępie warto zdać sobie sprawę z tego, czym w zasadzie jest system monitoringu wizyjnego. Inaczej nazywa się go telewizją przemysłową – CCTV czyli z języka angielskiego Closed Circuit TeleVision. Składa się w głównej mierze z kamer, rejestratorów, serwerów i stacji podglądowych, które umożliwiają obserwowanie oraz zapisywanie obrazu zdarzeń mających miejsce na danym obszarze. Najnowocześniejszy wariant to monitoring IP (Internet Protocol), który pozwala na łączenie ze sobą poszczególnych elementów systemu przy wykorzystaniu sieci komputerowej. Daje to sporą elastyczność, jeśli chodzi o ilość oraz sposób montażu kolejnych urządzeń, gdyż nie muszą być ze sobą bezpośrednio połączone. Zastosowanie kamer oraz rejestratorów IP wpływa na uzyskanie bardzo dobrej jakości obrazu, co jest niezwykle ważne, kiedy przebywa się w centrum odbiorczym i pilnuje kilku pomieszczeń czy miejsc równocześnie. Osoby pełniące tam dyżur mogą też sterować kamerami, które transmitują obraz odbierany na monitorach w centrum. Na dodatek możliwy jest podgląd zdalny czy mobilny. System monitoringu IP da się rozbudować o wiele stacji podglądowych oraz rozmaite urządzenia i programy. W rezultacie istnieje szansa na powstanie imponującej sieci nadzoru, która zarazem będzie prosta w obsłudze.

Monitoring wizyjny instalowany jest w domach, bankach, przedsiębiorstwach, centrach handlowych, elektrowniach, domach pomocy społecznej, na stacjach paliw, placach, ulicach itp. Każdorazowo należy przeanalizować w których dokładnie punktach powinny znaleźć się kamery i w jakim celu właśnie tam zostają umieszczone. Żeby inwestycja w system monitoringu CCTV była opłacalna, musi on spełniać wymagania i oczekiwania Klienta. Po pierwsze ma zmniejszać ryzyko występowania kradzieży, napaści czy nieuczciwych działań ze strony pracowników, dostawców lub klientów. Jeżeli jakiś obiekt czy teren jest stale monitorowany, wpływa to pozytywnie na poziom wykonywania obowiązków przez zatrudnione osoby, ale również zniechęca złodziei czy wandali. Tym sposobem ogranicza się znacznie straty ponoszone w związku z drobnymi oszustwami, zniszczeniami czy zastojami w pracy.

Nawet jeżeli ktoś jest już przekonany, że warto mieć monitoring IP, powinien upewnić się, że wszelkie czynności polegające na jego instalacji zostaną przeprowadzone profesjonalnie oraz solidnie. Fachowcy zatrudnieni w firmie ELEMIS DELTA wiedzą doskonale jakie należy podjąć kroki, aby stworzyć dobry projekt i zamontować w pełni zadowalający system monitoringu CCTV. Zatem współpraca z nią to gwarancja poprawy bezpieczeństwa, a także bezproblemowej obsługi zestawu kamer, rejestratorów, stacji podglądowych itd. Możliwość swobodnego korzystania z wielu z nich jednocześnie, integracja z systemem alarmowym, reakcja na ruch, zapisywanie obrazu z kamer na dysku lub w chmurze, zautomatyzowane przeglądanie nagrań, przesyłanie wiadomości sms, to tylko niektóre opcje, jakie mogą zostać uwzględnione podczas wykonywania systemu monitoringu wizyjnego. Warto zapoznać się ze wszystkimi oferowanymi funkcjonalnościami. W razie czego nie trzeba decydować się na nie od razu, bo jak już było wspomniane monitoring CCTV może być stosunkowo łatwo i szybko rozbudowywany. W dzisiejszych czasach, gdzie istnieje powszechny dostęp do zaawansowanych technologii, nadzorowanie bezpieczeństwa okazuje się wyjątkowo sprawne oraz skuteczne – wato z tego skorzystać. System monitoringu IP powinien być wykonany z zastosowaniem najnowszych rozwiązań i w sposób, który nie zakłóca standardowych czynności w miejscu działalności Klienta. Dokładnie tak może zainstalować go ELEMIS DELTA. Jest również niezawodna w przypadku zleceń polegających na modernizacji czy rozbudowie systemu dozoru.