Systemy Monitoringu CCTV IP
Monitoring IP Rejestratory IP Kamery IP


ELEMIS DELTA Zakład Profesjonalnej Techniki Wizyjnej istnieje od 1996 r. Firma działa na rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń. Przez lata zdobyła odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dla których bazą były osiągnięcia Warszawskich Zakładów Telewizyjnych ELEMIS SA.


Żeby zamontować profesjonalny system monitoringu CCTV IP należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami oraz zdiagnozować niebezpieczeństwa dotyczące danego obiektu czy obszaru. Na tej podstawie powstaje projekt instalacji telekomunikacyjnej. Monitoring IP, który funkcjonuje w oparciu o dostęp do sieci komputerowej, składa się z szeregu elementów, a żaden z nich nie jest przypadkowy. Kamery, rejestratory, stacje podglądowe, serwery, oprogramowanie itd. wybierane są z myślą o tym, aby umożliwić Klientowi kontrolowanie wszystkich, a przynajmniej większości zdarzeń, które mają miejsce na jego terenie. Dzięki temu zmniejsza się znacznie ilość strat ponoszonych w związku z kradzieżami, nieuczciwym zachowaniem pracowników czy klientów, aktami wandalizmu itp. Bez wątpienia warto wybrać monitoring CCTV IP, bo jest on nowoczesny, uniwersalny i daje najwięcej możliwości jeśli chodzi o efektywny dozór. Firma ELEMIS DELTA dba o to, aby każdy system monitoringu wykonywany był z wykorzystaniem najnowszych technologii, a także by w razie potrzeby mógł zostać rozbudowany. Możliwa jest też integracja z innymi instalacjami systemów zabezpieczających, w tym z SSWiN.

Oferta firmy obejmuje wykonawstwo systemów:


  • Telewizja Przemysłowej (CCTV)
  • Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
  • Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru (SAP)
  • Kontrola Dostępu (KD)
  • Monitoring Procesów Technologicznych

Oferujemy naszym Klientom profesjonalne rejestratory IP do monitoringu. Firma realizuje także integracje Systemów Zabezpieczenia Technicznego z innymi systemami, a także modernizacje i rozbudowy już istniejących, kompletowanie i dystrybucję urządzeń, projektowanie rozwiązań pod klucz, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz doradztwo techniczne. Specjalizuje się ponadto w transmisji sygnału wizyjnego z obiektu monitorowanego w dowolne miejsce, zgodnie z wymaganiami klienta. System sygnalizacji włamania i napadu montowany jest w domach, biurach, różnych instytucjach czy zakładach przemysłowych. Składa się z czujek i sygnalizatorów, które należy rozmieścić w przemyślany sposób. Ważnymi elementami są również centrala, transmitery, klawiatura lub piloty umożliwiające sterowanie. Chcąc mieć pewność, że w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa wybuchu pożaru, zostanie ono od razu wykryte, warto zdecydować się na system sygnalizacji pożarowej SAP. To w głównej mierze czujniki dymu oraz ciepła, które rejestrują zagrożenie i uruchamiają alarm zanim pojawią się płomienie. Firma proponuje poza tym wykonawstwo systemów kontroli dostępu KD, gdzie wykorzystuje się urządzenia ograniczające możliwość dostania się niepowołanych osób do poszczególnych stref oraz pomieszczeń. Kluczową rolę pełnią tu identyfikatory pozwalające na rozpoznawanie pracowników, których nie dotyczą tego rodzaju ograniczenia. Kolejna usługa, jaką oferuje ELEMIS DELTA Zakład Profesjonalnej Techniki Wizyjnej polega na instalowaniu opracowanych samodzielnie systemów obserwacji wodowskazów. Używane są tutaj kolorowe kamery.


Projektowanie rozwiązań pod klucz, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny oraz doradztwo techniczne – podejmując współpracę z nami można liczyć na to wszystko. Firma zajmuje się też modernizacją i rozbudową istniejących już systemów zabezpieczeń, oraz specjalizuje się w transmisji sygnału wizyjnego z obiektu monitorowanego w dowolne miejsce, zgodnie z wymaganiami Klienta. Jest niezawodna jeśli chodzi o kompletowanie i dystrybucję sprzętu elektronicznego, w szczególności dotyczy to rejestratorów do monitoringu.

Urządzenie służące do zapisywania obrazu odbieranego z kamer, to niezbędny element systemu dozoru. Rejestrator monitoringu powinien dawać możliwość kompresowania nagrań bez utraty dobrej rozdzielczości i przechowywania ich na dysku. ELEMIS DELTA Zakład Profesjonalnej Techniki Wizyjnej proponuje swoim Klientom rejestratory CCTV typu IKR, które oprócz standardowych funkcji pozwalają na wyodrębnienie obrazu z kamery lub grupy kamer i niezależną jego transmisję do wybranej stacji podglądowej. Jednak korzystanie z którejkolwiek z nich możliwe jest tylko wówczas, gdy potwierdzi się swoje prawo do tego. Rejestrator kamer powinien mieć wydajny dysk lub nawet kilka dysków. Istotne jest również to z iloma kamerami może być połączony. Oczywiście rozbudowane systemu wymagają zastosowania większej ilości rejestratorów monitoringu i to takich, które obsługują wiele kanałów równocześnie. Urządzenia te bazują na elastycznym oprogramowaniu – bez problemu można je aktualizować, a także brać pod uwagę dodatkowe funkcjonalności. To bardzo ważne, aby rejestrator do kamer IP cały czas dawał szansę na wprowadzanie najlepszych rozwiązań oraz by dało się łatwo je kontrolować.

ELEMIS DELTA Zakład Profesjonalnej Techniki Wizyjnej działa na terenie całego kraju zapewniając swoim Klientom kompletne zaplecze sprzętowe i techniczne. Projekty oraz prace instalacyjne wykonywane są przez wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają wymagane do tego uprawnienia (elektryczne, BHP itd.). Firma posiada wymaganą koncesję MSWiA. Zaufało jej już wielu Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, i dzięki temu teraz cieszą się spokojem wynikającym z poczucia, że mienie które do nich należy lub którym zarządzają jest właściwie chronione. Wśród nich znajdują się wielkie koncerny energetyczne, paliwowe oraz wspólnoty mieszkaniowe.

certyfikat2-elemis-delta (2)
certyfikat1-elemis-delta (1)